Online to Offline Tracking

Bằng cách tổng hợp và liên kết dữ liệu nhiều nguồn từ Online và Offline.

O2O giúp Doanh nghiệp biết rõ hành vi Khách hàng từ khi xem quảng cáo đến khi mua hàng tại cửa hàng
Đăng ký MIỄN PHÍ ngay!

Bạn đã có tài khoản?, Đăng nhập